Dagens Skratt

Det verkar som att det i vissa bemanningsenheter firats rejält den senaste tiden, och det fick mig att skratta högt idag.
Walle är ju inte längre TimeCare ansvarig och har ju inte med sånt där att göra…

Låt mig försäkra er om att jag inte på några villkor är klar med kritiken när det gäller Optimerad Bemanning. Har lite annat att syssla med ett tag bara.

Återkommer om ämnet så småningom

Optimerad Bemanning: I´m sending you an SMS!

Nu har Optimerad Bemanning startat och i och med det också de mass-SMS som nu skickas till till de timanställda. I detta SMS vill bemanningspoolen att de som fått SMS också gärna ska svara Ja eller Nej, och först till kvarn får smaka brödet, eller i detta fall får dom jobbet.

Jag kan däremot inte sluta fundera på vem som ska betala för dessa SMS som de timanställda nu får. Ett SMS kostar inte så mycket, men säg att du står helt tillgänglig under en lång tid. Då blir det en hel del, och det är väldigt sällan timanställda har ekonomi till att strö pengar omkring sig.

Eller är detta en ny kurs som Sveriges kommuner nu tar där de timanställda nu ska få betala för att få jobba? Kanske kommer vi i framtiden få se timanställda som får fakturor från kommunerna där de själva får betala för de timmar kommunen nu varit så vänlig att låta dom komma in på.

Behandla våra timmisar väl! Gudarna ska veta att de behövs!

Optimerad Bemanning: Avtalsbrott???

Framför mig har jag ett papper. Detta papper heter ”Lokal överenskommelse för Göteborgs Stad *stadsdel* utifrån Kollektivavtal om rätt till heltid – deltid en möjlighet och om individuell verksamhetsanpassad schemaläggning. DNR 1821/11” (de gillar långa namn i kommunen)

Detta är alltså det lokala avtal som min arbetsgivare gjort upp med kommunal. Där står det om hur, när och varför det lokala avtalet finns. Först kanske man reagerar på att vi idag har ett löneavtal där ordet TimeCare nämns väldigt ofta (när tid finns ska jag lägga ut hela avtalet för det är väldigt intressant att läsa)

Nåväl, idag tänkte jag att vi skulle ta och titta lite på paragraf nummer 6…

§ 6 Schemaprocessen

Medarbetarens schema och schemaprocessen är en viktig arbetsmiljöfråga.
Varje arbetsplats ska på APT ta upp vilka regler som gäller för
schemaläggningen.

Enhetschef för bemanningskrav (inklusive behov av resurspass) och fastställer
schemat. Medarbetare lägger in påverkningsbart schema i TimeCare och har
ansvar, utifrån avstämning, för att se över det egna saldot inför kommande
begränsningsperiod.

Regler för schemaläggningen;

Vecka 1: Chef fastställer bemanningskraven
Vecka 1-2: Medarbetaren lägger in påverkningsbart schema
Vecka 3-4: Schemaansvariga diffar
Vecka 4: Chef fastställer schema
Vecka 5-6: Schema hängs

Behovet av att schemalägga resurspass uppstår först när tillgången på personalresurser överstiger enhetens bemanningsbehov.

Om vi börjar från slutet…

För er som följt med i denna cirkus så kanske ni kommer ihåg att vi personal fick information om att upp till 20% av vår arbetstid skulle läggas in som resurspass. Detta rimmar väldigt konstigt med avtalet då detta säger att ”Behovet av att schemalägga resurspass uppstår först när personalresurser överstiger enhetens bemanningsbehov”.
Det är väldigt svårt, för att inte säga omöjligt, att innan schemat är lagt veta hur mycket personal som behövs och inte behövs på enheten. Dessutom handlar det ju också om hur många som faktiskt väljer att gå upp i tjänst eller till heltid. Många kommer inte att göra det, och då kommer det inte finnas det drös av personal utöver som alla verkade ha räknat med.

Fast mer än något annat så visar ju paragraf 6 ovan här att arbetsgivaren mycket tydligt brutit mot sitt egna avtal. Det står klart och tydligt att medarbetaren ska ha 2 veckor på sig att lägga sitt påverkningsbara schema/önskeschema. Detta har inte uppfyllts, utan vissa fick bara en till två dagar på sig med tanke på det ständigt återkommande strul som TimeCares märkliga meddelanden medfört.
Fortsätter vi sedan så har heller inte diffningen fungerat då programmet kraschat och där en del till och med fått det dom redan diffat raderat (ingen verkar ha hört talas om det där som kallas för backup)

Som en del säkert också vet gjorde jag en anmälan till Kommunal för snart två veckor sedan om införandet av Optimerad Bemanning. Jag har väntat på någon form av svar på det hela, och någon form av svar kom i slutet av veckan. För det första ska jag träffa min högsta chef på tisdag då hon, ”är intresserad av att höra mina åsikter”, och för det andra kommer en del från Optimerad Bemanning ut till arbetsplatsen i morgon för att ”Hjälpa er fixa till ett bra schema”.
Det faktum att man brutit mot avtalet verkar ingen ta någon som helst notis om, och läser man mailet som lämnades ut kan man lätt tro att det är vi i huset som inte förstår hur saker och ting fungerar. Man utelämnar allt strul som varit i mailet utan meddelar att man gjort upp med Kommunal och områdeschefen om att komma ut. Varför man gjort det nämner man inte.
Jag träffar gärna min högsta chef, hon är trevlig och rolig att prata med, men hon satt inte med i den projektgrupp som finns för Optimerad Bemanning. Det är alltså inte heller hon som satt en tidsplan som inte fungerat. Det är lite som att någon anmäler ICA för gammal blandfärs men sedan får anmälaren träffa någon från Hemköp.

Slutligen (ännu en gång:

Oavsett hurdant schema det blir denna vecka som kommer så är det fortfarande ett avtalsbrott då vi INTE hade 2 veckor på oss att lägga in vårt önskeschema. Faktum är också att programmet TimeCare uppenbarligen inte varit rätt inställt och det är faktiskt inte min huvudvärk. Att det också strulat under vecka 3 gör nu att kaoset blir allt djupare. Det var arbetsgivaren som satte tidsplaneringen för det här, inte jag eller någon annan medarbetare. Det är också helt fantastiskt att det, på ren svenska, ska vara så förbannat svårt för dom att erkänna den enda sanningen som finns här:

”Vi gjorde fel”

Så hur kommer detta att sluta nu då? Jo,som det brukar. Jag kommer få en stämpel till i passet som kallas för ”Bråkstake”, och arbetsgivaren lufsar på i samma fart som innan. För så har det alltid varit och kom inte till Göteborg och tro att du kan få den staden att erkänna att de gjort ett misstag.

Kanske är det bättre att gå tillbaks till att bråka om HBTQ rättigheter med religiösa fanatiker igen. Fan vet inte om det var lättare.

Optimerad Bemanning: Anmälan om felaktigheter

Natten till onsdagen den 22 februari skickade jag in en anmälan till Kommunal om misskötseln av införandet av Optimerad Bemanning.
Hur den togs emot återkommer jag till, men här är i alla fall min anmälan…

Anmälan om grova felaktigheter vid införande av Optimerad Bemanning

Göteborg Stad, och stadsdelen, har ju bestämt att verksamheterna nu
skyndsamt ska in i Optimerad Bemanning. Av någon anledning har det varit
enormt bråttom att sjösätta detta projekt. Man har haft så bråttom så just
nu står vi personal inför det faktum att ingenting riktigt fungerar som
det ska.

Sedan årsskiftet har jag som TimeCare-ansvarig på min avdelning märkt att
programmet TimeCare Planering inte fungerar som det ska. Något har hänt
med tidsreglerna i programmet och det är fullständigt ologiska varningar
som programmet visar. Bland annat får man arbeta 7 dagar i sträck utan
problem, men om man lägger in sig 3 dagar klagar programmet på för många
arbetsdagar. Ett annat ständigt återkommande fel är att programmet inte
tillåter någon att arbeta 13-21, då klagar den igen på för många
arbetstimmar. Det intressanta är att det går att lägga in 12-21 utan
problem.
Detta fel är arbetsgivaren väl medveten om, och felen uppstod när TimeCare
Planering uppgraderades i början på året. Jag och andra har påpekat dessa
brister gång på gång utan resultat.

Nu när vi ligger inför första schemaperioden av Optimerad Bemanning kan
personalen kan helt enkelt inte lägga in sitt önskeschema på ett korrekt
sätt.
Enligt det lokala avtal som arbetsgivaren upprättat med Kommunal har man
också tagit fram en schemaprocess. Denna stämmer inte alls just nu. Enligt
avtalet ligger vi just nu i vecka 2 av schemaprocessen och medarbetare ska
nu ha haft 2 veckor på sig att lägga in det schema, och resursdagar, som
de önskar. Detta har alltså inte kunnat genomföras. Detta då alltså på
grund av problemen/buggarna i programmet TimeCare Planering och dels att
det är omöjligt att lägga in resursdagar så som arbetsgivaren sagt att vi
ska göra. Vi bryter alltså mot den schemaprocess som arbetsgivaren själv
varit med och tagit fram, och det är nu, onsdagen den 22 februari 2012, 5
dagar kvar på veckan då all personal måste lägga in schemat för att
diffningen nästa vecka ska komma igång, och detta om alltså programmen
börjar fungera idag. Detta är inte på några villkor försvarbart eller
tillfredställande för medarbetarna, och det är under all kritik att
arbetsgivaren inte agerar eller vågar gå ut och erkänna att något är fel.
Två veckor ska vara två veckor och ingenting annat. Allt annat än det är
ett avtalsbrott.

Vidare har vi de nya anställningsavtalen som medarbetarna ännu inte sett
till. Det blir också högst märkligt att begrunda det faktum att en del av
personalen ska skriva in ett önskeschema baserat på en ny anställning där
man kanske gått upp och ner i timmar, men där man fortfarande sitter med
sitt gamla anställningsavtal. Det är väl en självklarhet att
anställningsavtalen ska vara utdelade och påskrivna innan man börja
planera efter dessa eller? Ursäkten att det inte funnits tid godtas inte,
det är arbetsgivaren som satt upp planeringen och tidsplanen för Optimerad
Bemanning, inte personalen.
Kan en medarbetare nu helt sonika strunta i att skriva in resurspass i
TimeCare (när och om programmet väl fungerar)? Medarbetaren har ju
ingenting som säger att hans avtal är förändrat.

Enhetscheferna ska inte lastas för detta återkommande strul. Informationen
till dom har ju också uppenbart varit försenad/bristfällig. Att skicka
cheferna på TimeCare utbildning skulle självklart gjorts i god tid innan
så att dom i sin tur haft en chans att informera medarbetare och svara på
alla frågor som uppkommit när det gäller Optimerad Bemanning. Då hade man
också haft en chans att kunna arbeta fram bra rutiner och på det sätt göra
arbetsklimatet bättre än som nu när många medarbetare bara känner sig
fullständigt överkörda och har frågor som ingen kan besvara. Glöm heller
inte att vi emellan allt detta strul också ska försöka bedriva en
verksamhet där dom vi är till för ska få den allra bästa omvårdnad. Allt
detta strul tar tid som kunde lagts på annat.
Ansvaret på detta måste läggas på de ansvariga bakom projektet. Allt visar
ju att tidsplanen var fel och att man helt enkelt haft för bråttom.

Jag vill med denna anmälan att Kommunal går in och helt enkelt kräver att
Optimerad Bemanning skjuts upp en schemaperiod tills programvaror och
annat är ordnat. Det är på tok för mycket som hänger löst i luften för att
detta projekt ska kunna sjösättas på ett tillfredställande sätt.
Arbetsgivaren har stressat fram en idé som uppenbart inte är redo att
sättas i verket än. Personalen ska ha 2 veckor på sig att kunna lägga sina
önskningar, då går det inte gömma sig bakom att, ”Ni kan ju lägga in lite
grann”. Självklart ska programmen fungera korrekt redan från början och
ingenting annat är acceptabelt. Just nu bryter arbetsgivaren mot det avtal
dom själva skrev under i år. Medarbetare ska inte behöva stressa fram ett
schema för att arbetsgivaren misskött sig. Arbetsgivaren måste någon gång,
även om det gäller *stadsdelen*, lära sig att ta konsekvenserna av sitt
handlande. Jag kan nämligen inte inte finna någonstans i avtalet där
medarbetaren kan tvingas lägga in en del av önskeschemat i TimeCare
Planering och sedan resten när arbetsgivaren förstått sig på hur
programmet fungerar. Därför anser jag att det bästa är att skjuta upp
starten av Optimerad Bemanning en schemaperiod och där arbetsgivaren
förhoppningsvis sen får den tid den behöver till att få allt att fungera
felfritt.
För det är arbetsgivaren som står bakom Optimerad Bemanning och det är
deras förslag medarbetarna nu måste rätta sig efter. Då blir det väldigt
märkligt när dom förslag arbetsgivaren lagt fram inte fungerar. Ska
medarbetarna straffas för att kommunen köper in programvara som är
felaktig eller felaktigt inställd?

Slutligen:

I uppdragsdirektivet för Optimerad Bemanning som gavs ut den 2 maj 2011
står det i direktivets tidsplan:

”Arbetet är tänkt att planläggas, kommuniceras och förankras i
förvaltningen under 2011”

Om projektledningen för Optimerad Bemanning menar att detta är sättet man
förankrar något i förvaltningen tycker jag att det är dags att vi lär dom
vad förankring är. 90 min information följt av ständigt återkommande strul
är inte det bästa sättet att införliva ett nytt sätt att arbeta på. För
jag hoppas verkligen att projektgruppen för Optimerad Bemanning räknar
medarbetarna som en del i förvaltningen.

_______________________________________
Walentine Andersson

Optimerad Bemanning: Anmälan Inlämnad

Efter rent kaos, som jag skrivit om innan, tröttnade jag denna vecka och i tisdags natt skickade jag in en anmälan till Kommunal angående kommunens egna avtalsbrott i starten av Optimerad Bemanning.

Informationen till oss personal har varit:

* Upp till 20% resurspass ska läggas per schemaperiod
* Personal ska få nya anställningsavtal och där vi också komma kunna välja vilken tjänstgöringsgrad vi vill ha
* Schemat ska läggas in i programmet TimeCare, precis som vanligt
* Kommunen upprättade en schemaprocess som ska följas som går i intervaller av sex veckor. De första två veckorna ska  personal ha möjlighet att lägga in sina önskningar

I tisdags när jag skickade anmälan såg det ut följande:

*Vi skulle lägga ett resurspass per anställd, men det sätt vi först fick information om att vi skulle lägga det fungerade inte. Så mycket till resurspass blev det inte
* De nya anställningsavtalen har vi inte sett till
* TimeCare har oavbrutet sedan en uppdatering gjorde i början på året strulat, och en del personal kan omöjligt lägga in korrekta scheman.
* Kommunen bryter mot sina egna avtal och regler då jag befann mig i en situation då mer än en vecka av de första två hade gjort att jag inte kunde lägga in önskeschema.

Just detta handlade min anmälan om, och Kommunal tog emot den, kontaktade mig och sedan även projektledaren för Optimerad Bemanning. Det jag fick till svar var att Kommunal nu ska samla in information och låta arbetsgivaren svara på mina synpunkter och sedan kommer jag bli kontaktad.
Vad som nu sker vet jag inte, men det som nästan är komiskt är att jag som varit den som kanske tydligast i min arbetsgrupp varit emot Optimerad Bemanning nu anmält allt ihop för att det inte funkar. Jag kräver inte att OP ska läggas ner, utan jag kräver att det skjuts upp till tekniken fungerar.

Det är inte första gången jag anser mig ha rätten att kräva att om arbetsgivaren hittar på nya äventyr så ska saker och ting fungera. Hela processen med OP har varit under all kritik.
Än en gång frågar jag mig: Hade det gjort så förbannat ont att fråga en av de som ska arbeta med det hela vad dom tycker?

Varför är Göteborgs Stads tjänstemän livrädda för medarbetarna?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Optimerad Bemanning: Hur man skulle ha gjort

Jag har i några inlägg skrivit om Optimerad Bemanning. Det system Göteborgs Kommun nu kastar in sig i efter att några andra kommuner redan gjort det och fler lär följa efter.

Redan från första dagen så har jag varit emot detta system, och mina åsikter mot det har varit många och långa. Jag har försökt förklara hur jag anser att den kommuen jag lever och arbetar i sakta förändrats mot något som mest påminner om Sovjet och jag har förundrats i att kostnaden för detta uppenbart inte har någon övre gräns. Jag har också märkt hur Göteborgs Kommun hoppat upp i knät på företaget TimeCare AB och nu sitter där med tassarna i vädret som den värsta småhund. Man har släppt på all form av eget tänkande och egen ansvar och man lägger hela sin verksamhet i händerna på ett enda företag.

Nu kommer ju Optimerad Bemanning starta, och möjligheten att ifrågasätta gavs aldrig. Man valde att istället för en rak och öppen kommunikation arbeta i tysthet och sedan skicka ut beslutet när det inte fanns möjlighet för protester. Redan direkt kan man ju fråga sig varför ett projekt som sägs vara så positivt för alla parter ändå arbetas fram i tysthet.  Jag själv däremot tänker inte sluta skriva om det för jag är 100% övertygad om att Optimerad Bemanning som det ser ut idag inte kommer överleva. Systemet är redan från början dömt att dö och anledningen till det är den anledning som alltid återkommer när Göteborg ska göra något stort: Det gick för fort och en fullständig planering saknades. Dessutom har man som sagt helt utestängt åsikter från personalen och då går det som det går.

Normalt när man talar om byråkrati så brukar ju tiden det tar till beslut va det som folk stör sig på, och det stämmer ju oftast. Gäller det att bygga ett räcke vid en livsfarlig backe så mal kvarnarna på i snigelfart. Detta gäller inte när det handlar om beslut som rör alla. Då ska det gå undan. Ett färskt exempel på det är ju kommunreformen från 2010. Allt gick i en enorm fart, och resultatet av det ser vi nu. Vi lever i en kommun som är halvfärdig där man fortfarande inte fullt ut hittat samarbete mellan alla olika delar i det ansvar kommunen har. Dessutom ljög man personalen rakt upp i ansiktet när man plockade bort vissa tjänster och sade att cheferna nu skulle vara mer på plats. Ingenting av det stämmer, och det gäller inte bara på min arbetsplats.Samma mönster ser man över hela stan.

Jag har många gånger i denna blogg klagat på just bristen på öppenhet och kommunikation när det gäller Göteborgs Kommun. Att det finns en mentalitet dessutom där tjänstemännen lever lite vid sidan av verksamheterna är heller ingenting nytt. Detta är ett problem och kommer fortsätta vara ett problem tills någon verkligen tar tag i saken och gör någonting åt det. Det krävs stora förändringar i hur den här staden sköts och projektet Optimerad Bemanning och hur det tagits fram är ett exempel på den verklighetsfrämmande beslutsordning som finns i rikets andra stad. Hade man haft det allra minsta intresse av en rak kommunikation så kanske saker sett annorlunda ut idag. Nu står man med en halvfärdig produkt och klockan tickar, i allt snabbare takt.

Jag är i alla fall övertygad om att mina förslag hade varit avsevärt bättre än de som nu är beslutade, men innan dom så låt oss titta tillbaka lite…

Hur det var…

Det var några månader sedan nu vi fick veta att vi skulle in i Optimerad Bemanning. Anledningen var att politikerna bestämt att vi som ville skulle få heltid, och då var man tvungen att göra så här fick vi det förklarat. Politikerna sket fullständigt i hur man skulle göra, bara man gjorde det, och vips hakade Kommunal på och alla var så glada för nu skulle heltiden in i kommunen. Det var en seger för alla, och lyckan var total

Man skulle också införa Optimerad Bemanning, från och med nu kallat för OP, för att den skulle höja kvalitén på omvårdnaden. Man kunde läsa mer om det på intranätet och där, efter letande i diariet, så hittade jag en liten skrift där jag fick klart för mig hur saker och ting skulle bli.

Man skulle börja med resursdagar. Dagar då man inte direkt fick veta när man skulle börja, eller när man skulle sluta, och man fick heller inte veta vart man skulle arbeta någonstans. När systemet är fullt utbyggt kan man hamna lite var som helst, men bättre för de boende/brukarna skulle det bli minsann. Det visste både upphovsmakare och projektledare om från början

Resursdagarna skulle man själv lägga in i sitt önskechema, och det spelade ingen roll om man valde att gå upp i tjänst eller inte. Alla ska ha resursdagar. Solidarietet kallade skriften det, alla skulle vara solidariska.

Sedan var det dags för informationsträffar. 1 1/2 timme per grupp där projektledaren och någon som redan dragit igång med Optimerad Bemanning stod och talade. Projektledaren förklarade hur bra det skulle bli, medan den som arbetade under Optimerad Bemanning först också berättade hur bra det skulle bli. Sedan började hon istället berätta om att sjukfrånvaron under resursdagarna pekat uppåt på stället hon jobbade på. Faktum är att dessa personers medverkan var lite som en reklamfilm som sade, ”Ja vi har helt ok produkter men om du köper någon annans kommer du bli ännu mera nöjd”

Många hade frågor, men många svar fick dom inte. ”Vi kan inte svara på det nu”, var det svar som många fick med sig hem. Det man fick veta var att upp till 20% av ens arbetstid kommer gå till resursdagar från och med start. Det blir en till tre dagar per period. Mer än så fick man inte veta om det. Personalen fick också veta att de nu inom kort skulle få en lapp där de skulle skriva om de ville stanna kvar på sin tjänstgöringsgrad, eller om de ville höja sig, eller sänka sig. Man skulle också få välja om man ville stanna på gränsen för en heltid på 37 timmar i veckan eller om man ville höja sig till den nya gräns som numer ligger på på 38,25. (ännu en förlust för Kommunals medlemmar. Kommunal är fantastiska på att bidra till försämrade villkor)

Pappret kom, och folk skrev i och allt skulle bli så bra så…

Hur det är just nu…

I skrivande stund är det 5 veckor kvar kvar till Optimerad Bemanning börjar, och absolut ingenting fungerar. Programmet vi använder oss av för att planera schemat i, TimeCare Planering, har flippat ut fullständigt. Efter en uppgradering för några veckor sedan har något hänt och enligt programmet bryter man just nu mot alla arbetslagar som finns. Man kan inte ens ta bort timmar för då klagar programmat att personen man tar bort timmar för har för många timmar, och det stannar inte där. Just nu ska vi egentligen lägga in nästa schemaperiod och alltså den period där OP ska börja gälla, men när det nu är 5 dagar kvar på tiden för önskeschema är ingenting klart än. Vi har inte fått våra nya anställningsavtal, TimeCare tillåter inte att vi lägger in resursdagarna enligt det sätt vi blitt beordrade att lägga in dom, och folks nya tjänstgöringstider finns inte inlagda i systemet än.

Ser man till hur situationen är just nu bryter vår arbetsgivare mot alla regler då vi SKA ha 2 veckor på oss att kunna planera in våra önskningar på, och jag sätter en peng på att i slutet av vecka 8 kommer allt bli ”klart” och personalen kommer få stressa som sjutton för att hinna lägga in. För en annan sak som genomsyrar hela OP projektet är att arbetsgivaren får sega hur mycket som helst, men när hon/han segat färdigt ska det gå undan.

Sedan kommer vi till det riktigt roliga i kråksången…

På den avdelningen jag arbetar på kommer bara 2 personer gå upp i tid. 2 kommer istället gå ner i tid, och 2 som idag jobbar heltid på 37 timmar i veckan kommer göra heltid på 38.25 timmar istället. Slår man ut det kommer allt bli ungefär plus minus noll och då kommer vi till det riktigt roliga. Vi kommer vikariera för oss själva och i slutändan kommer vi få ha vikarier som ska täcka in för folk som har resursdagar.

Nu kanske du frågar dig hur det kan bli så? Jo det är mycket enkelt…

Från början kommer det huset jag arbetar i slås ihop med ett annan äldreboende. Detta boende är hälften i storlek och är dessutom känt för att ha väldigt lite frånvaro bland personalen. De kommer alltså inte behöva oss, så vi kommer täcka upp för oss själva, men med tanke på att alla måste ha resursdagar så kommer det bli en helsikes massa personal som har sådana dagar, och någonstans måste man ju stoppa dom. De kommer alltså stoppas tillbaka till den avdelningen de är bortplockade ifrån, och förvirringen blir total. Tyvärr stannar det inte där, för sedan har vi nästa rent skandalösa idioti. Det kommer behövas överanställas för att täcka upp för resten. I en kommun som helst vill att personalen ska använda samma dasspapper två gånger finns det nu plötsligt pengar till mer personal! OP får kosta hur mycket som helst, men säg till en politiker att Elsa 93 år gärna vill åka in still stan och fika 2 gånger i veckan med personal, så får du se vad svaret blir…

Så ser man till hur det ser ut nu så kan man kortfattat säga…

* De nya anställningsgraderna är inte inlagda
* Programmet TimeCare fungerar inte (vilket senast medförde att det inte gick att lägga ett korrekt schema och där en kollega nu ligger 15 timmar minus på grund av att programmet inte fungerade)
* Ingen vet hur många dagar vi ska lägga som resursdagar när allt är klart
* Ingen vet hur vi ska lägga in resursdagarna
* Vi har inte sett till de nya anställningsavtalen än

Så ser det ut söndagen den 19 februari 2012, och man kan inte göra annat än att beklaga att detta fiasko.

Så då ställer ni er frågan….

Hur skulle man gjort?

En sak ska sägas som Optimerad Bemanning direkt och det är att det inte behöver vara dåligt. På en del arbetsplatser är jag säker på att det kommer kunna fungera, och de jag direkt tänker på då är hemtjänst och andra områden där personalen redan från början är van att gå runt istället för att som på boenden vara på ett och samma ställe hela tiden. Det är också det som är så synd med hela OP grejen. Just att kommunen nu valt att fegt låtsas som att allt samma och alla är lika. Det är cyniskt och det är femton steg tillbaka när det kommer till de anställdas rättigheter att agera så, men det är just detta som präglar Göteborg just nu. ALLT! ska vara detsamma överallt, och det är egentligen ingen idé att du klagar eller har åsikter. Gör du det kanske en chef surt tittar på dig och säger, ”Varför jobbar du i Göteborg då”. Det var dock inte mina chefer ska tilläggas. Hon som sade det är ny chef på att annat äldreboende och kanske ville hon visa sin chef, som också var där, att hon minsann kunde säga ifrån. Att jag i samma meningar pratade om att vi samtidigt hela tiden slåss mot svarta rubriker om dålig äldrevård och att jag inte trodde att detta direkt skulle göra den bättre spelade ingen roll.

Det absolut första man skulle ha gjort när man planerade in heltid för personalen var självklart att skapa en grupp med anställda, och då anställda från den personalkategori det gäller. Genom att lyssna på dom, och också om man gett dom chansen till att komma med synpunkter kanske en lite mer vettig Optimerad Bemanning sett dagens ljus. Nu är detta ingenting annan än ett tjänstemannaprojekt och ge mig ett exempel på där ett sådant fungerat.

Det andra man skulle ha gjort är att INTE försökt låtsas som att Sveriges näst största stad är en enda verksamhet. Göteborg är hundratals med verksamheter och det behöver inte alltid vara en nackdel. En del områden fungerar på ett visst sätt, och andra på ett annat. Olikhet behöver inte vara negativt men nu har man genom OP förstört det fullständigt. Allt måste vara lika, och ska se lika ut, och alla ska tänka, tycka och agera på samma sätt. Vad blir nästa steg för Göteborg? Femårsplaner??? Att tala om mångfald, mångkultur och att alla bidrar med olika saker samtidigt som man kräver att alla ska känna likadant annars kan dom sluta, den ekvationen går inte ihop på något sätt.

Ser man till avdelningen där jag arbetar på har vi en trygg grupp med timanställda som fungerar. Nu kommer det förstöras genom att, när OP är fullt utbyggt, människor med resurstimmar kommer springa ner dörrarna istället. Människor som inte känner till de boende som bor på avdelningen, och där de boende kommer känna att ännu mer människor springer där. Tvärt om det som OP sägs stå för. Jag har sedan dag ett begärt att få klart i hur man kan säga att OP kommer leda till mindre antal personal som kommer att genomföra omvårdnaden, men ingen har kunnat svara på den frågan, och jag har frågat många gånger. Det man bland annat gömt sig bakom är att jag ständigt får svar som börjar på ”Ja men till att börja med så kommer inte…”

Allt handlar om hur det kommer bli från den 26 mars. Jag däremot försöker, och uppenbart är jag den ende i kommunen som gör det, se till hur det kommer se ut när hela projektet är igång överallt. Det är då det verkligt röriga kommer starta. Att jag försöker tänka framåt är något som kommunen normalt sett vägrar göra. i Göteborg lever man bara tills nästa budgetperiod startar.

Vi har sedan detta med tiden det tog att sjösätta projektet. Varför hade man så så fruktansvärt bråttom? Redan i november när jag hörde att allt skulle vara igång den 26 mars sade jag att det kommer dom inte hinna. Det skulle dom visst fick jag till svar, och hur ser det ut nu?! Ingenting av tekniken fungerar än, och vi kan ju för fan inte ens planera våra scheman på korrekt sätt, och fortfarande är det ingen som kan erkänna att man hade för bråttom. Vad hade det gjort om man startat till hösten i stället, och då med trimmade program som fungerade, och där man hunnit informera personalen lite mer.

För där kommer vi in på nästa sak: Informationen. Den har varit ett skämt. Inte ett papper har delats ut, ingen information alls till personalen om hur de ska göra. Istället springer nu alla ner dörrarna hos cheferna eller gnäller inför TimeCare-ansvariga att de inte förstår. Vem som helst hade kunnat begripa att en skrift som delas ut till all personal lätt hade kunnat råda bot på mycket av frågorna, men som vanligt struntar man i det och kör sitt eget race. Som vanligt får personalen stå på flaket och hålla sig stenhårt när tjänstemännen kör crossracing med skattebetalarnas pengar.

Sedan så har vi det där med solidariteten…

Kanske var det ett misstag att skriva att personalen skulle vara solidarisk, och jag hoppas verkligen att det var just ett misstag. För solidaritet växer sällan fram ur order från arbetsgivaren som säger till sin personal att vara det. Det är också det som kanske är det mest märkliga med hela cirkusen runt OP. För varför måste alla gå ut på resurspass? Den frågan är det många som ställer sig nu. Redan idag och sedan en lång tid tillbaka har vi haft något som kallats för AA-turer. Dessa turer har kommit till då personal valt att gå upp i tjänst. En del av den tiden de arbetar blir AA och de turerna får dom göra på annan avdelning där det behövs vikariat. Varför gjorde man inte samma sak nu med OP? Varför lät man inte de som gick upp i tjänst få ta resurspassen istället för att slänga dom på alla? Hade man frågat runt så hade man säkert också hittat personal som velat hoppa omkring mellan verksamheterna. Hade man gjort det så hade man inte behövt tvinga in all personal och man hade sluppit måla med den bredaste penseln för att täcka in alla på en gång.
Fast kanske är det så att det inte finns intresse för det? Kanske är det så att Göteborg nu passar på att dra ner på tryggheten för sin personal. Nu har man ju chansen och då tar man den.

Så nu är det några veckor kvar innan det börjar. Ingenting är klart än, och det är under all kritik. Detta handlar om vårt schema, den grund som hela verksamheten bygger på och det handlar om personalens anställningar. Allt mer undrar man om vart någonstans viljan finns i att ha en bra grund att stå på.

Men nu startar i alla fall OP och jag är säker på att vi kommer få se en försämrad omsorg, personal som kommer bli mer sjuka, personal som trivs sämre på jobbet och en organisation som hela tiden kommer ligga på  gränsen till kaos. För det är så det blir när man ständigt gör samma fel och hittar på nya verksamheter utan att få med personalen ombord först. Optimerad Bemanning är ingenting annan än att ta oss 50 år tillbaka i tiden när det gäller personaltrygghet. Det är en stor förlust för friheten, och det är ingenting annat en stor cynisk tjänstemannauppfinning som inte är förankrad i den verksamhet som den ska fungera i.

Man hade kunnat göra detta så enormt mycket bättre, men man valde ännu en gång att gå över huvudet på stadens anställda, men jag lovar er en sak…

Jag kommer följa detta och jag kommer skriva om det. Jag ska också in i Optimerad Bemanning, och jag kommer göra mina resurspass. Jag kommer inte på något sätt aktivt under arbetstid förstöra eller försöka förstöra. Det jag däremot kommer göra är att jag kommer utnyttja min medborgerliga rättighet att skriva om den öppna verksamhet som kommunen är, och jag uppmanar alla andra att göra det samma. Det är på tiden att de anställda i Göteborg en gång för alla slår näven i bordet och säger NU RÄCKER DET.
Detta handlar inte om att vilja bråka, eller att man inte bryr sig om sitt arbete. Detta är exakt tvärtom. Detta handlar om att någon, och i detta fallet vi, tillsammans måste sätta stopp för dessa ständigt återkommande galenskaper som sker, och det handlar om att de som ger oss pengar till vår lön, skattebetalarna, någon gång måste få veta vad pengarna går till.
För vad kostar inte Optimerad Bemanning. Just nu anställs nya chefer och samordnare och allt vad dom heter för att detta projekt ska kunna startas. Vad kommer dessa pengar ifrån? Hur kommer det sig att det nu finns pengar till detta, men inte till något annat. Äldrevården går på knäna i en allt tyngre verksamhet, men nu strös det pengar omkring som om Göteborg vunnit på amerikanskt lotto. Om pengarna tas från varje involverad verksamhet frågar jag mig vart dom pengarna kom från början? Om inget extra tillskott skett i budgetarbetet frågar jag mig vad som fått stryka på foten? För det är väl inte så att äldrevården sitter på en massa miljoner som kanske kan behövas om någon tjänsteman för för sig att starta en bemanningspool?

Men mest av allt handlar det om våra boende, de som vi faktiskt är till för. Vi är till för de som betalar tusentals kronor per månad för att få ett drägligt liv. Dessa människor får ständigt höra att det inte finns pengar till någonting. Politikerna i Göteborg beslutade att 2010 och 2011 skulle bli år där man skulle satsa på sociala aktiviteter. Inte en enda jävla krona fick vi extra för det, men satsa på det skulle vi. Till det kunde man inte avvara en spänn, det är sjukt, det är elakt och det är enormt cyniskt.

Så nu går vi ut och blir förvandlade till boskap som ska skickas hit och dit. Tiden då man hade en trygghet på ”sin” avdelning är borta. Nu är vi alla lika, och Elsa 93 år som gillar när Karin hjälper henne ska inte räkna med att Karin kommer för Karin har resurspass den dagen. Så istället kommer Kajsa, som ju är duktig, men som inte känner Elsa. Kajsa kan då läsa om Elsa i en liten mapp för Elsa är ingen människa längre. Hon är ett personnummer som behöver omsorg och om det kan Kajsa läsa om i den där mappen. Karin däremot, ja hon är på ett annat boende och sitter just nu och läser i en mapp om Erik 87 år som är strokeskadad. Erik kan inte tala, så Kajsa måste läsa på riktigt noga. Tyvärr stod det inte i mappen att Eriks dotter fyller år idag så Karin kan inte prata med Erik om hans älskade dotter. Kajsa däremot som är kontaktperson åt Erik vet om detta och vet hur mycket Erik tänker på sin dotter, men hon tar ju hand om Elsa.
Och på en annan plats, i en annan stad sitter en företagare och gnuggar händerna. Han är nämligen chef för ett företag som gör datorprogram där man kan planera sina scheman. Det företaget tjänar massor med pengar just nu, och i duschstolen sitter Erik och undrar om sin dotter…

Slutligen:

Med tanke på hur enormt mycket besök denna sida numer får från ip-nummer tillhörande goteborg.se så har jag bara en sak att säga till dig tjänsteman som arbetat fram Optimerad Bemanning: Du borde skämmas

Läs även andra bloggares åsikter om ,

Intressant.se

Optimerad Bemanning: När saker får kosta pengar, ja då kostar det

Del 4 av 5 i serien om Optimerad Bemanning

Det här med vad som sker med skattepengarna inom kommunen är något som det pratas alldeles för lite om i svensk media eller i stugorna. De flesta vet att kommunerna idag har upphandling på det mesta och någonstans verkar folk tro att genom denna upphandling så får kommunerna bra avtal och priser. Inget kunde vara mer fel.

Vi tar ett paket med Hönökaka för skojs skull och så handlar vi det på ett företag som levererar hem till dig. Där får du betala 28.50 kr. Kommunen däremot som borde, genom sin storlek, få bra priser betalar 47 kr. Nu säger då någon expert på ämnet.
”Ja men du förstår väl att inte vi kan åka och handla hönökakor hur som helst. Vem ska betala för personalen!? Du har ju glömt att räkna med kostnaden som tillkommer om man räknar timmar som personalen får lägga ner på att handla hönökakan!”

Visst stämmer det för den största kostnaden i en kommunal verksamhet är just personalkostnader. Genom att handla hönökakan och få den levererad slipper man den kostnaden som det skulle bli om personalen åkte och handlade, och nu levereras maten till verksamheten och man behöver bara packa in den, och personalen kan ägna sig åt annat. Det är säkert också därför ett paket Oboy kostar 10 kr mer för kommunen än för en privatperson eller att ett paket Falu Rågrut kostar 13 kr mer.

Denna inställning med hur mycket personal får kosta, eller inte kosta, gäller allt utom en sak: Schemaplanering efter modell TimeCare. Där finns det en aldrig sinande källa av skattemedel. Det finns också en stor summa pengar som går till konsultarvode, utbildningar och annat, en väldigt stor summa pengar.

Jag tror det bästa exemplet på hur mycket timmar som läggs ner på TimeCare enklast förklaras genom att beskriva en schemaperiod, som hos oss varar i sex veckor. Jag vill poängtera att detta är hur det såg ut innan Optimerad Bemanning kom till…

Vecka 1: All personal lägger in sina önskescheman. Detta tar olika lång tid beroende på datorvana och annat. Varje dag under en period läggs in genom att man helt enkelt skriver in de tider man vill jobba på och de tider man vill vara ledig.

Vecka 3: Schemaansvariga sätter sig och skriver ut schemat för nu ska det diffas. Med diffning menas att man nu ska flytta omkring tiderna så att det finns täckning på alla dagar och tider efter de bemanningskrav som finns. Detta kan göras på lite olika sätt. En del platser, de flesta idag, diffar direkt på datorn där personal får logga in och där se hur de kan flytta sina tider så att det passar verksamheten och dom själva. Andra arbetsplatser skriver ut önskeschemat och personalen får sedan sitta där och flytta tiderna. Grundprincipen är densamma oavsett system.

Vecka 5: Nu ska alla diffningar vara klara och schemat ska nu göras helt färdigt. Det är extremt sällan som alla dagar stämmer och då är det schemaansvariga som får flytta och ta bort/lägga till. Det kan emellanåt vara tidsödande och ligger också ofta till grund för att någon/några blir sura för att just dom måste flytta på sig. Lägg också till arbetsregler och annat som emellanåt gör att det kan bli svårt att hitta någon som faktiskt kan jobba utan att det krockar med allt från 11-timmarsregler till för många dagar i rad etc.
När schemat väl är klart ska det sedan lämnas ner till ansvarig chef som ska kolla igenom det och sedan godkänna det.

Vecka 6: Schemat, som nu är godkänt, skrivs ut och delas ut till de anställda som enligt reglerna ska ha schemat senast två veckor innan det börjar gälla.

Denna procedur upprepas alltså var sjätte vecka. När ett schema är klart ska arbetet med det nya börja, och det tar mycket tid. Om kommunen hade haft en annan syn på äldrevården, som jag själv arbetar inom, hade inte detta gjort något men vi talar om en organisation som kategoriskt vägrar anställa människor för att öka de gamlas livskvalitet. Att då ägna sig åt detta spill med tid är ett rent hån mot dom.
Med tanke på att allt idag räknas i pengar så är det ju lätt att inse att det är miljoner på ett år som läggs på att det sitter personal överallt och håller på med scheman. Miljoner som kunde ha använts till extremt mycket bättre saker än detta. Att det rent tidsmässigt också tas från den vanliga omsorgen ska heller inte glömmas av. Även om de schemaansvariga kan lägga in sitt arbete i TimeCare och då hamnar utanför de normala bemanningskraven så fungerar det inte så med all övrig personal. Att lägga in sitt önskeschema ska göras på arbetstid och detsamma gäller diffningen. Tiden då detta görs brukar vara efter det att de gamla kommit upp, och den tiden borde läggas på aktiviteter av alla de slag istället och den sociala omsorgen.

Några som i alla fall skrattar hela vägen till banken på grund av det här är företaget TimeCare AB.
2001 upphandlades ett avtal med företaget om programmet TimeCare Planering (Det program man använder för att skapa scheman i) Kostnaden för kommunen blev 3.4 miljoner kronor. I detta ingick ett avtal med fri support dom första åren. Idag betalar kommunen ca 740 000 kronor per år i underhåll och support. Till detta tillkommer nu också TimeCare Pool som är det program som används bland annat för Optimerad Bemanning. Denna extra modul kostade 1.5 miljoner kronor och det tillkommer sedan en supportkostnad på 450 000:- per år.
Lägg också till att Göteborgs Stad betalat över 5 miljoner kronor (exkl moms) i konsultarvoden till samma företag så börjar vi snacka kostnader här. Denna information har jag fått från Stadskansliet.

Sedan tillkommer det ännu mer kostnader då stadens alla chefer, och dom är ju många, ska utbildas. Man har bland annat hittat på något som kallas för Bemanningsakademin. I den trevliga broschyr som staden tagit fram kan man bland annat läsa:

Detta utbildningshäfte är framtaget i samarbete mellan Göteborgs Stad och Time Care AB.
Utbildningarna i häftet är anpassade och utformade i enlighet med stadens målsättning med att
införa ett nytt arbetssätt inom bemanningsområdet, i första hand riktas främst till chefer inom
äldreomsorg och funktionshinder. I denna omgång finns även möjligheter till riktad utbildning för
chefer för Förskolan. Utbildningarna ska vara ett hjälpmedel för chefer att vidareutbilda sig i
bemanningsfrågor och i systemen som levereras av Time Care AB.
Utbildningarna i häftet är så kallade öppna utbildningar, dvs det står verksamheten i respektive
stadsdel fritt att anmäla valfritt antal deltagare till varje utbildningstillfälle. Utbildningen
genomförs därför i grupper med en blandning av medarbetare från hela staden.
Liksom vid tidigare utbildningssatsningar är priset för utbildningen subventionerad av
kommuncentrala medel på Stadskansliet. Verksamheten står därför enbart för ca 50% av
utbildningskostnaden.
De priser som finns angivna för respektive utbildning är det subventionerade priset och därmed
det som respektive deltagare får betala. Priserna är baserade på att varje utbildningsgrupp blir
fulltecknad.

Priset då? Jo, 3000:- per deltagare är det pris som verksamheten får betala, resten står alltså stadskansliet för, alltså totalt 6000:- exkl moms per deltagare. Pengarna rullar in till TimeCare AB, den saken är klar.

Jag vill här starkt klarlägga två saker. Först är det inte fel med schemaplanering, det är självklart att en verksamhet mår bäst i att ha ett fungerande schema som följer de krav som finns inom verksamheten. Det andra är att detta självklart kan kosta en hel del pengar, men i fallet med hur Göteborg och andra kommuner använder sig av dessa pengar så lämnar det väldigt mycket över att önska.

För som jag skrivit innan så är det absolut största problemet med TimeCare och kommunen att det är TimeCare som sätter reglerna och inte tvärtom. Det visar ju även informationen som man skickar ut angående Bemanningsakademin. Kommunen har lagt sig platt för den form TimeCare är utformat och det går inte ändra på något. Begränsningarna i programmet blir också begränsningar inom verksamheten. Jag har hört kommentarer som ”Ja men Volvo använder det visst nånstans”. Till det svarar jag ganska lätt, ”Ahh men Volvo tar inte hand om levande människor, och Volvo brukar ju också anställa människor när kraven eller behoven ökar. Det gör ju inte kommunerna”

Lägg också till att vi talar om en kommun som helst ser att deras anställda använder toapappret två gånger. Snålheten inom Göteborg idag har redan för länge sedan gått över till ren idiot i vissa fall. ALLT! handlar om pengar och framför allt hur vi ska kunna spara mer pengar och bli ännu mer effektiva. Att då lägga miljoner på en sådan här dåligt planerad sak är ingenting annat än förkastligt.

För kostnaden med Optimerad Bemanning slutar ju inte här. Vi har inte ens nämnt det som kommer få skattepengarna att skena iväg…Poolen

Genom årens lopp har kommuner och landsting emellanåt fått idéer om att pooler för personal ska införas. Sedan plöjer man ner pengar i poolerna tills någon kommer på att det inte fungerar och poolen läggs ner.
Nu är det dags igen för med Optimerad Bemanning ska pooler införas i stadsdelarna och det är dom som sedan ska ansvara för all korttidsrekrytering. Detta ska man göra genom att dels anställa mer personal och dels genom att ta hand om de timanställda. I framtiden ska även poolerna ta hand om semestervikarier och hela klabbet. Ja så är tanken i alla fall.

Har ni läst om hur dåligt med pengar det finns just nu inom äldrevården? Det är en lögn! Det finns massor med pengar inom äldreåvården och inom kommuneras verksamheter. Faktum är att det finns så mycket pengar så att man kan anställa ännu mer chefer och mer administrativ personal. Det kommer alltså kosta enormt att driva dessa pooler om vi räknar med lönekostnader och annat. Det är dessutom strunt samma när det gäller hur pengarna är fördelare och från vilken verksamhet de dras ifrån eller tas. I slutet är det skattebetalarna som står för notan.

Så vad har vi då för ingredienser i den här soppan?
Jo, vi utgifter för programvara, utgifter för support, utgifter för utbildning av chefer och till detta lägger vi till en stor klump som vi kan kalla för ”Poolpengar”. Detta i en tid då vi läser om gamla som aldrig kommer ut och personal som går på knäna då budgeten i verksamheterna de jobbar i är beräknad på samma bemanning nu som för 8 år sedan då de gamla var avsevärt piggare än vad de är när de flyttar in idag. För dumheten är ju inte enbart det ekonomiska. Lägger man sedan till att vissa enheter kommer överanställa människor för att täcka upp när personal ska skickas på resursdagar så inser man hur fruktansvärt ogenomtänkt det hela är och hela saken är en skrivbordsprodukt framtagen utan den allra minsta kontakt med verkligheten.

Jag skrev redan innan om situationen som ibland kommer uppstå när det kommer bli vikarier insatta på en ordinarie personals pass, just för att den personen har resursdag. Hur kan någon ens komma på något så fruktansvärt ogenomtänkt?!

Hade man kunnat göra detta på ett annat sätt frågar sig säkert någon?
Ja, det hade man, men det var man inte intresserad. För Göteborgs stad har av någon anledning nu bestämt sig för att allt ska vara lika. Allt ska se likadant ut och Gud nåde den som tycker, tänker eller försöker annorlunda.
Man skyller kostnadens emellanåt skenande siffror på att det är ett politiskt beslut, men låt mig då säga en sak…

KULTUR OCH SOCIALA AKTIVITETER!

För några år sedan beslutade stadens politiker om att det skulle satsas på kulturella och sociala aktiviteter för de gamla. Faktum är att 2010 skulle detta vara det främsta vi skulle jobba med. De gamla skulle inte längre behöva sitta i en rullstol och vänta på döden. Nej, nu skulle dom liksom alla människor i Sverige få chans till mer aktiviteter.
Inte en enda krona har jag sett till som ökat den möjligheten. Inte en enda spänn har stadens tjänstemän lyckats trolla fram till personalen som hjälp för att kunna göra det som politikerna sagt. Allt det som skett har skett enbart på grund av personalens vilja, och det har skett på bekostnad av annat som fått vänta. Där fanns det inga pengar, men ibland finns det och just nu får Optimerad Bemanning kosta, och det får kosta vilka summor som helst.

För kosta kommer det göra. Vi har här inte tagit med vad den nyanställda ”poolpersonalen” kommer kosta. Vi har inte nämnt vad lokalhyror och annat kommer bli för poolerna och för material de kommer behöva etc etc.
Jag har inte ens försökt göra en total sammanställning, utan jag nuddar bara vid den.

Väl mött i femte och sista delen i den här serien: Optimerad Bemanning del 5: Hur man kunde gjort istället

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Intressant.se

Optimerad Bemanning: Straffet mot kvinnorna och sveket från facket


Dags för del 3 i min lilla serie om Optimerad Bemanning. För dig som vill läsa de andra inläggen så finns det en liten ruta till höger med alla inlägg i detta ämne

Det fanns en tid då fackföreningarna i det här landet verkligen satte skräck i arbetsgivarna. Det var en tid då arbetarna vågade stå upp för sina rättigheter, och dom vågade visa att dom var förbannade.
Den tiden är förbi, och kanske kom den aldrig till förbundet Kommunal, det förbund som säger sig värna om de sämst betala på arbetsmarknaden som samtidigt har det viktigaste yrket: Att hjälpa de som är i total beroendeställning av andra.

De senaste åren har man som medlem i Kommunal tvingats se på när förbundet gång på gång lyckats trassla in sig i sina egna snårigheter medan chanserna till riktig förbättring för medlemmarna sprungit förbi. Konflikten för några år sedan är ett exempel på det. Ett annat är att kommunals medlemmar förlorade en dag med så kallat ”storhelgs OB” när annandag pingst försvann som helgdag och sjätte juni blev röd dag istället. Jämför gärna med tjänstemännen där flera av dom fick e långt mycket bättre deal som säger att om sjätte juni infaller på en helg får tjänstemännen en ”gratis” ledig dag att ta ut. Kanske kan man se det som att samhället behöver en undersköterska mer än en tjänsteman, jag vet inte…

Det senaste i raden av misslyckade uppgörelser är det som nu skett i Göteborg. Jag tänker självklart på att nu när heltid blivit standard så har det lett till Optimerad Bemanning. Lås oss titta lite på vad avtalet egentligen säger då…

Att människor inom kvinnodominerande yrken ska ha rätt till heltid är något som det pratats om i flera år. Gång på gång har vi hört tragiska berättelser från familjer där man får jobba extra för att klara livhanken, enbart på grund av att heltid inom vård och omsorg varit så svårt att få igenom.
Därför kan man vid första anblicken tycka att det var ett bra beslut när Göteborg, och flera kommuner före dom och andra efter, beslutade om att nu skulle alla ha rätt till heltid.
Vi överöstes dessutom med glada utrop och en nästan skandalöst dålig artikel i GP den 28 november gjorde saker ännu tydligare: Alla var glada och även om det fanns små små små tecken på oro hos vissa så var saken jättebra. Man önskar ju att reporten på GP orkat ägna en kvart åt att se hur det nya avtalet skulle bli ute i verksamheterna.

Det reportern då skulle ha sett, och det som kommer visa sig i praktiken om några månader är hur ruttet detta avtal är, och hur det på alla tänkbara sätt är Kommunals sista spik i kistan när det gäller att behålla sina redan så trötta medlemmar. Det är också Göteborgs Kommun tydligaste pekpinne hittills om att det är nya tider som råder nu.

Att ha en trygghet på sin arbetsplats är viktigt. Att känna sig hemma där man tillbringar så många timmar per vecka är nödvändigt för att kunna göra ett bra jobb. Ett arbete där osäkerhet finns om vart man ska arbeta och med vilka man ska arbeta med leder enbart till att trivseln går ner.
Detta kan vem som helst räkna ut men med Optimerad Bemanning och kraven arbetsgivaren nu ställer på att personal ska hoppa omkring mellan olika arbetsplatser så försvinner den trivseln.
För avtalet som kommunen rodde i hamn med kommunals jublande förhandlare handlar i grunden om att kunna flytta omkring människor som en skock får på betesmark. Behövs person 1 i hage 2 får hon vackert springa dit. Behövs hon i hage 3 så är det bara att glatt skutta dit.

Man har alltså i det nya anställningsavtalet lyckats med konsten att fullständigt sudda ut individen som arbetar och istället har alla buntats ihop till en enda stor klump. Du arbetar inte längre på en arbetsplats utan du arbetar på flera, och de boende/brukarna, de som betalar tusentals kronor för att få hjälp, är inte heller längre individer. De har blivit nedgraderade till mappar, pärmar och annat där personal som inte känner dom snabbt får läsa på vad de vill ha. Det lilla men oftast det som är stort i en ganska grå vardag försvinner sakta, och i TV står politikerna samtidigt och talar om vikten av det individuella i äldrevården. Det är ett hån mot de gamla, mot de anställda och mot hela svenska folket som finansierar det hela.

Det intressanta med hela detta nya anställningsavtal är att det aldrig funnits några alternativ. Det har, som vanligt i Göteborg, aldrig funnits möjlighet till debatt eller chans att kunna lägga egna förslag eller att lämna synpunkter.
Kunde man gjort på ett annat sätt? Kunde man ge personal heltid utan att för den skull straffa alla. Fanns det någon annan linje man kunde ha följt istället för detta hysteriska tjänstemannabeslut som om några år kommer visa sig ha varit förödande för verksamheterna?
Ja självklart borde det ha funnits alla möjligheter till det, men kommunen tillsammans med facket var inte intresserade av någon annan lösning. För med heltid kom straffet, och signalen blir tydlig, ”OK ni får er jävla heltid då, men då får ni banne mig….”

Först och främst är det en självklarhet att människor ska kunna leva på sin lön. Det är dessutom en självklarhet att de som vill ska kunna ha heltid. Om det råder det inget snack. Det som är så fantastiskt korkat med beslutet om hur Optimerad Bemanning är utformad är att det ska drabba alla. Person 1 som kanske inte vill ha 100% ska straffas för att person 2 vill ha det. Ja straff kallar man det ju inte inom kommunen, här kallar man det för solidaritet. Ett ord som den tjänsteman som skrev det glömde slå upp betydelsen av.

Att kommunen inte har ekonomi till att låta alla ha heltid hur som helst är också självklart. Det finns ett ekonomiskt ansvar inom kommunen (även det något som många tjänstemän glömt av *vinkar till alla som arbetade inom UPP-projektet*), men trots det hade man inte behövt göra som man gjorde.
Som det ser ut nu kommer alla få springa på resursdagar upp till 20% av sin arbetstid, och på grund av detta kommer vissa avdelningar få MER vikarier för att täcka när folk är på resursdagar. Anledningen till detta är att alla inte kommer gå upp i tjänst och det kommer alltså inte finnas tillräckligt med ordinarie personal. Det är så dumt så klockorna stannar.
Bästa hade naturligtvis varit att man lagt resurstimmar/dagar på den tid som folk kommer gå upp i tjänst istället. Så valde man att inte göra. Istället ska alla vara ”solidariska”

Allt detta har kunnat genomföras för att de anställda i majoritet är kvinnor, och med dom har man länge kunnat leka lite som man vill med. Många inom vård/omsorg har barn och har en ansträngd ekonomi och har samtidigt ett skandalöst svagt fackförbund. De har dessutom inte tid att engagera sig så de får vackert följa med i de idéer som tjänstemännen kommer på, oftast med hjälp av företag som TimeCare AB som tjänar miljoner på det här (jag återkommer om kostnaden för TimeCare då jag begärt ut alla kostnader kommunen haft när det gäller det företaget)
Man har nu lockat med heltid och det verkar som att alla glömmer eller förtränger vad priset för det blev. För priset blir en osäkerhet, en svagare ställning som personal, och en arbetsgivare som tagit ett steg närmare mot den fullständiga makten över människan.
För snart, när detta kommer igång, kommer ensamstående Lisa bli tvingad till resursdagar. Dagar då hon inte från början vet när hon ska börja eller sluta. Hon kan få börja klockan 7, och hon kan få sluta klockan 22. Man har sagt att Lisa i god tid ska få veta innan hur dagen ska se ut, men hur lång tid innan har ingen sagt. Lisa har blivit bemanningspersonal, och kanske säger Lisa, ”Men jag vill inte jobba på någon annan avdelning. Jag trivs med de gamla som jag hjälper här och jag tror de trivs med mig”.
Säger hon så kommer någon klappa Lisa lite lätt på huvudet och svara, ”Det är bara nyttigt för dig att se lite annat lille vän”.

Och det är ingen idé att Lisa protesterar, för hon fick ju heltid av sin snälla arbetsgivare med godkännande av sitt fackförbund. Ja, Lisa själv kunde inte gå upp, för hon behöver lite extra tid för sina barn men resursdagar ska hon ha i alla fall. Det har kommunens tjänstemän sett till, det blev deras straff för att en sådan självklar sak som heltid skulle införas. Det blev resultatet av det beslut som politikerna fattade men där de sedan som vanligt inte kontrollerade hur resultatet blev.
Och protesterar Lisa i alla fall kanske någon enhetschef surt tittar på henne och säger ”Jag fattar inte varför du jobbar inom kommunen”
Att Lisa älskar att arbeta med gamla människor spelar ingen roll längre, för Lisa finns inte. Hon är enbart en resurs.

Väl mött i del 4: Optimerad Bemanning: När saker får kosta pengar, ja då kostar det

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Optimerad Bemanning Extra: När man ser vad man vill se

Det är inte lätt att skriva en serie om optimerad bemanning. Mest för att det verkar dyka upp mer och mer dynga hela tiden så till slut vet man inte vart man ska börja, sluta eller ta en paus.

Anledningen till att vi idag hamnar i denna ”extra upplaga är att det kom ett brev….”

På Göteborgs Kommun får alla som loggar in på nätet upp en sida med de senaste nyheterna. Oftast är det saker som ”Vi är bäst” och ”Du är viktig”, och emellanåt är det också nyheter som kan ha någon betydelse. Ibland använder också kommundelen denna sida för att sprida propagandanyheter och det är just det som skett nu.

Häromdagen dök en ”Nyhet” upp om den första utvärderingen av de informationsmöten som hållits när det gäller Optimerad Bemanning. I stadsdelen jag arbetar i har det hållits 4 sådana möten, och jag har roat mig med att prata med folk som varit på alla fyra mötena, och det är en helt annan bild som jag fått av dessa informationsträffar än de som man läser om i stadsdelens nyhetsbrev.
Nu ska det tilläggas att det finns ju en möjlighet att mina kollegor ljuger om allt som sagts, men det tror jag inte att de gjort. Mest för att jag inte ser någon anledning för dom att ljuga.

Efter varje informationsträff har de som varit med fått lämna in utvärdering. Det är också detta som ligger till grund för det brev stadsdelen skickade ut. Utvärdingen gick ut på några frågor i stil som ”Kan du mer om optimerad bemanning nu än tidigare” etc.

Brevet från stadsdelen inleds så här…

De allra flesta kände att de fick bra information på de första mötena om optimerad bemanning. Men många känner också oro inför förändringen. På mötena deltog sammanlagt cirka 200 anställda inom äldreomsorg och funktionshinder

Inte EN enda av de jag talat med anser att de fått bra information. Dom har istället svarat mig att de tyckte att det vanligaste svaret var ”Det vet vi inte än” eller ”Det kan vi inte svara på” när personalen ställt frågor.

Längre fram i brevet hittar vi…

I utvärderingen av de fyra första mötena svarade den övervägande delen av deltagarna att de visste mer om optimerad bemanning efter mötet. De flesta upplevde också att de fått svar på sina viktigaste frågor. Något färre, men fortfarande en stor andel, tror att de kommer att få bra information framöver om vårt nya arbetssätt. Drygt hälften svarade att de känner oro inför att börja med optimerad bemanning.

– Det är fullt förståeligt att man känner oro, inte minst inför att arbete någon annanstans än där man brukar. Många känner otrygghet inför att inte veta hur man blir mottagen på ett nytt ställe, säger
namn*, projektledare för införandet av optimerad bemanning, som var en av dem som informerade på mötena.

Detta med att bli emottagen på en ny arbetsplats är det som stadsdelen bestämt sig för att det ska vara det enda som får vara den offentliga oron inför Optimerad Bemanning. För detta återkommer gång på gång i brevet. Att det funnits personal som varit helt emot detta finner man inte någonstans i informationen. Inte heller går det att hitta att väldigt många motsatt sig det faktum att man ska vara tillgänglig mellan 7-23 de dagar man har ”resursdagar”. Detta har man självklart medvetet utelämnat från stadsdelens håll. Istället blir det en ”oro” bland personalen.

Jag anser att man förminskar sin personal genom att göra de som är emot något till ”oroliga”. Det är lite som när föräldrar lite trött och generat tittar på sin 3årige son som inne på ICA får ett raseriutrbott och föräldern ursäktande säger ”Han är nog övertrött”

Sedan kommer vi till en rubrik vars text sedan är ett skolexempel på det faktum att Göteborg allt mer påminner om en diktatur…

Fördelar för brukaren

Fördelar för brukarna med optimerad bemanning var ytterligare en fråga som diskuterades. ”Van och kompetent personal, större andel arbetad tid av tillsvidareanställd”, ”bättre kontinuitet” och ”större kompetens hos personalen” var några synpunkter som togs upp

Läs texten ovan två gånger, nej läs den tre gånger.

Märker du något speciellt med texten?
Om du följt med om vad jag skrivit tidigare om Optimerad Bemanning så märker du här hur man på ett mycket klantigt sätt valt att skriva in sin egen propaganda i texten.
Exakt, och då menar jag exakt, de ord som du ser i texten ovan är de som använts i informationen till personalen den senaste månaden.

Man menar alltså att när detta ”diskuterades” så satt personal och sade samma sak som kommunen har som argument till att införa Optimerad Bemanning. Man nämner inte att det funnits personal som faktiskt hävdat att det bästa för brukarna/boende borde vara att få ha samma personal som de har nu, nej istället skriver man in den information man själv valt ut och så får det bli en sanning.

I nästa stycke nämner man iofs ”oron” igen, och man gör det genom att först inleda med ett citat från någon…

”Vi vill gärna tro på det nya arbetssättet”

Men många känner alltså också oro – att det ska bli sämre för brukarna, sämre arbetsförhållanden och sämre arbetsmiljö. ”Många känner oro för att få mindre möjlighet att påverka sitt arbete”, var en kommentar.
”Det nya arbetssättet kan påverka både vårdtagare och anställd, bland annat: otrygghet, arbetsmiljö, psykisk och fysisk stress. Men samtidigt vill vi gärna tro på det nya arbetssättet och att detta leder till allas välmående”, var ännu en kommentar som kom fram under workshopparna.

Ännu en gång ser vi hur man med hjälp av lite omskrivningar och omflyttande av citattecken kan göra en negativ tanke till något positivt.
Texten innehåller en kommentar där tankarna om Optimerad Bemanning är negativ men som ändå slutar med att man gärna vill tro på det och att det leder till något bra? Det är som att ge någon en smäll och samtidigt säga ”Jag gillar dig”

Det brevet från stadsdelen också missat att berätta om är att det på dessa informationsmöten funnits arbetare från andra stadsdelar som redan testat Optimerad Bemanning. Dessa har sedan under mötena mer eller mindre skamset erkänt att personal som har haft resursdag och som tvingats jobba på andra ställen sjukskrivit sig. På två möten fick personalen till och med veta att det på resursdagar just var extra många sjukskrivna.

Man missade också att i brevet meddela att många bland personalen tyckte att det var konstigt att man skulle tvingas arbeta i ett annat hus samma dag som den avdelning man tillhör saknade personal.

Man missade också att informera om att många tyckte att det var mycket märkligt varför all personal måste tvingas till resurstimmar, även de som inte vill gå upp i tjänst.

Man har också missat att berätta att på de två arbetsplatser där Optimerad Bemanning införs i mars 2012 så är nästan all personal emot det.

Man har också, självklart, utelämnat att berätta om de kommuner som redan testat Optimerad Bemanning men som redan lagt ner det då det blivit för dyrt och inte alls gav det resultat som alla i Göteborg säger att det ska göra (fråga Örebro till exempel)

För det är det som är det roliga med hela kråksången. Projektledaren, politiker, kommunal och så vidare, ja alla säger att detta är kanon! Alla är glada över hur bra det kommer bli, men inte en enda gång har någon fått se ett bevis på att det faktiskt har fungerat. Det som också är väldigt intressant med brevet är att det inte ens nämner att det funnits folk som är emot det hela. Dom nämner man inte.

Om Optimerad Bemanning är så fantastiskt bra så undrar jag varför tar inte kommunen fram dessa exempel på hur strålande det är då? Varför bjuder inte Göteborgs Kommun ner någon från någon annan kommun som haft det här systemet i flera år och som kan säga ”Detta är det bästa som hänt oss!”
Det är ju helt sanslöst när man tänker sig att systemet med Optimerad Bemanning är så svagt så de medarbetare som bjuds in från andra stadsdelar i kommunen själva står på informationsträffarna och medger att det inte fungerar.

Optimerad Bemanning är den sista spiken i kistan när det gäller relationen mellan tjänstemännen och övrig personal inom Göteborgs Kommun, och på sin tron nere vid Gustav Adols Torg sitter antagligen Anneli Hulthén och förbereder sig redan nu för sin kommentar ”Jag hade ingen aning om det” när allt brakar samman.

Optimerad Bemanning och Upp-projektet…..

2011 har inte varit ett bra år för Göteborgs Stad, inte heller för öppenheten och demokratin.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Optimerad Bemanning: När Göteborg blev Sovjet

I del 2 av min vansinnigt spännande serie om Optimerad Bemanning har vi nu kommit fram till staden jag själv bor i, och hur denna stad fullständigt tappat all form av sans och balans.

Tänk er en värld där allt planeras för alla, där ingen får avvika och där allt ska vara likadant överallt. Tänk er en värld där planeringen för framtiden betyder att alla dras under samma kam och ingenting får vara annorlunda, och fungerar det inte spelar det ingen roll för de som bestämt struntar fullständigt i vad du tycker.
Låter den världen bekant? Kanske påminner världen om Sovjet, systemet som föll ihop på grund av just idiotiska idéer om 5 års planer och annat?

Ja, det är Sovjet jag tänker på, men det kan lika gärna vara Göteborg 2011. En stad som just nu styrs av ett parti som verkar ha tappat all form av sans och balans och ett parti som släppt lös maktgalna tjänstemän som skriker efter makt samtidigt som de som de jobbar för, folket, inte verkar ha en aning om vad som pågår och som numera är väldigt betydelselös.

2011 förändrades Göteborg i stort. 20 stadsdelar blev 10 och staden skulle få ett närmare samarbete hette det. Givetvis skulle man också spara pengar på mindre administrativ personal etc, men det där har vi inte sett än. För samtidigt som man gjorde om staden beslutade man också att man skulle införa en rad nya chefsroller och ord som ”Delat ledarskap” dök  upp lite överallt. Så i grunden flyttades egentligen bara tjänstemännen om och så även pengarna.
Det som också prydde de glada budskapen om den nya stadsdelsreformen var att staden skulle bli mer enhetlig. Oavsett om man var fattig arbetslös narkoman i Backa eller rik företagare med minst 2 husvagnar i Askim så skulle servicen bli den samma. Det skulle vara lika lätt eller svårt, välj själv, att få ta del av stadens och stadsdelarnas fantastiska utbud. Ja allt skulle bli jättebra! Dessutom skulle personalen få bättre kontakt med sina chefer för nu skulle de komma närmare medarbetarna och så vidare.

Nu snart ett år efter att reformen infördes vet vi att resultatet blev ett annat. För Göteborg har blivit en stad där det individuella, det enskilda, är historia. Istället har de 10 stadsdelarna tillsammans blivit en jättelik klump där allt ska vara lika, och Gud nåde den som försöker sticka ut.

Göteborgs Kommuns styrande har nämligen bestämt att alla har samma problem överallt så därför kan man ta ett beslut som ska gälla överallt, oavsett hur verkligenheten ser ut.

Just verkligheten är annars något som är bortglömt i den orgie i nyordningar som kommunen går igenom just nu. Istället kommer det nya idéer påbud från konungen, läs: fullmäktige, och sedan är det bara för pöbeln att rätta sig in i leden. Beslutsförfarandet bland socialdemokraterna i Göteborg påminner väldigt mycket om Prins John i Disneys Robin Hood: Hysteriskt, barnsligt och fullkomligt befriat från logik.

 

Vi tycker att det är viktigt med en god arbetsmiljö och att medarbetarna känner arbetsglädje och engagemang.

Så står det på hemsidan till stadsdelen jag arbetar på och så står det på alla stadsdelars hemsidor, men detta är naturligtvis en stor lögn. Göteborgs Kommun är inte det allra minsta intresserade av engagerad personal. Eller man vill helst inte ha personal som tänker själva. I Göteborg arbetar man nämligen efter chockprincipen. Den går kortfattat ut på att man håller tyst så länge som möjligt, sedan öser man information över personalen på så kort tid som möjligt så att sedan personalen ska bli så matt så att den inte ställer några frågor. Hela informationscirkusen runt Optimerad Bemanning är ett perfekt exempel på detta.

Hela vårt arbetssätt ska förändras och personalen har fått 90 min totalt genomgång från förvaltningen. Denna genomgång har också inkluderat ett flertal ”Jag kan inte svara på den frågan”, när personalen ställt frågor som man inte räknat med. Dessutom har man, i sann diktaturanda, dragit med någon stackars medarbetare från en annan stadsdel som kan få förklara hur bra allt är.

Det är inte första gången man gör så här och det är från kommunens sida ett smart sätt. Genom att överrumpla personalgrupperna så hinner dom inte samla sig och gå till motangrepp. Man grupperar ihop ett stort antal per informationstillfälle, skriker ut vad man vill ha sagt, och sedan är det bra med det. Personalen lämnar informationsmötena ungefär lika förvirrade som de var när de gick dit.
Det har visat sig fungera tidigare, men frågan är väl om det kommer fungera nu. För någon gång måste ju någon inse att det som sker är fullständigt olämpligt och fullständigt förkastligt, om inte annat så talar ju siffrorna sitt tydliga språk, eller är det bara en slump att vård och omsorgspersonal är så mycket sjuka?
Personalen känner sig som slavar och den känslan blir allt starkare för varje nytt ogenomtänkt politiker och tjänstemannabeslut som kommer. Allt mer tappar personalgrupperna viljan till att protestera eller ens yttra sig, och det är exakt dit man nått men kostnaden blir också personal som har känslan av att ingen lyssnar på dom, och ingen bryr sig i alla fall.

Kom då bara ihåg vad som skedde med Sovjet och vad som skett med alla andra diktaturer. För Göteborg är en diktatur, visserligen gömd i ett skimmer av valda politiker men med tanke på deras ointresse om vad som sker runt om dom så är det tjänstemän som styr, och dom är inte folkvalda. Varje enskilt boende, varje enskilt hemtjänstområde och varje enskild förskola etc ska kräva att deras lokala politiker kommer dit. De ska kräva att få svar för har politikerna med våra skattepengar beslutat om ditten och datten ska de banne mig kunna förklara sig också. Saknas det kunskap ska dom heller inte sitta som politiker, svårare än så är det inte.

I nästa del!
Optimerad Bemanning del 3: Straffet mot kvinnorna och sveket från facket

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,